בירה אדלוייס דונקל
אדלוייס דונקל
בירת חיטה כהה
בירה אדלוייס דונקל
בירת חיטה כהה ולא מסוננת, בסגנון באוורי מסורתי. בעלת גוף קל וחלקה לשתיה.
אדלוייס דונקל
בירת חיטה כהה
בירת חיטה כהה ולא מסוננת, בסגנון באוורי מסורתי. בעלת גוף קל וחלקה לשתיה.
בירה אדלוייס דונקל ארגז
אין
בירה אדלוייס דונקל חבית
נפח חבית
25 ליטר
בירה אדלוייס דונקל מבשלת קלטנהאוזן
מבשלת
קלטנהאוזן
בירה אדלוייס דונקל בקבוק
אין
5.5%
אלכוהול
בירה אדלוייס דונקל מדינה אוסטריה
אוסטריה
בירה אדלוייס דונקל