בירה אדלוייס סנופרש
אדלוייס סנופרש
בירת חיטה מתובלת
בירת חיטה אוסטרית מדהימה בעלת טעמים נקיים ויחודיים לה. שמגיע היישר מהאלפים האוסטרים. בהירה נעימה מאוד חלקה ומתובלת הייטב בפרח הלאומי של אוסטריה משם השם אדלוויס.
בירה אדלוייס סנופרש ארגז
12/24 יח'
בארגז
בירה אדלוייס סנופרש חבית
נפח חבית
25 ליטר
בירה אדלוייס סנופרש מבשלה
מבשלת
קלטנהאוזן
בירה אדלוייס סנופרש בקבוק
אין
5%
אלכוהול
בירה אדלוייס סנופרש מדינה
אוסטריה
בירה אדלוייס סנופרש
אדלוייס סנופרש
בירת חיטה מתובלת
בירת חיטה אוסטרית מדהימה בעלת טעמים נקיים ויחודיים לה. שמגיע היישר מהאלפים האוסטרים. בהירה נעימה מאוד חלקה ומתובלת הייטב בפרח הלאומי של אוסטריה משם השם אדלוויס.