בירה אלכסנדר בלייזר
אלכסנדר בלייזר
Strong golden Ale
בירה אלכסנדר בלייזר
מראה: זהב נוזלי, ראש לבן וסמיך
אף: מאלטיות נעימה, כשות אצילי, אלכוהול מטובל
טעם: מאלטיות נעימה וחלקה, מלווה במרירות עגולה ומאזנת, אלכוהוליות מרומזת וסיומת ארוכה
ויבשה, מאוד שתייה למרות חוזקה
24 יח'
בארגז
נפח חבית
24 ליטר
מבשלת
אלכסנדר
330 מ"ל
8%
ישראל
בירה אלכסנדר בלייזר
אלכסנדר בלייזר
Strong golden Ale
מראה: זהב נוזלי, ראש לבן וסמיך
אף: מאלטיות נעימה, כשות אצילי, אלכוהול מטובל
טעם: מאלטיות נעימה וחלקה, מלווה במרירות עגולה ומאזנת, אלכוהוליות מרומזת וסיומת ארוכה
ויבשה, מאוד שתייה למרות חוזקה
אלכוהול