גרין גולד MIKKELLER
IPA
בירה אלכסנדר גרין גולד MIKKELLER
מראה: נחושת צלולה, ראש בהיר וסמיך
אף: הדריות משולבת בפירות טרופיים, חגיגה של כשות  
טעם: מרירות אסרטיבית, מאוזנת בשדרת מאלט עמוקה ומאזנת, גוף חלק ומלא ואפטרטייסט ארוך ונעים.
24 יח'
בארגז
אין
מבשלת
אלכסנדר
330 מ"ל
6.8%
אלכוהול
ישראל
בירה אלכסנדר גרין גולד MIKKELLER
בירה אלכסנדר גרין גולד MIKKELLER
גרין גולד MIKKELLER
IPA
מראה:נחושת צלולה, ראש בהיר וסמיך
אף:הדריות משולבת בפירות טרופיים, חגיגה של כשות  
טעם:מרירות אסרטיבית, מאוזנת בשדרת מאלט עמוקה ומאזנת, גוף חלק ומלא ואפטרטייסט ארוך ונעים.