אלכסנדר Black
פורטר
בירה אלכסנדר Black
מראה: שחורה עם ברק אדום, ראש קצף בצבע קרם
אף: שוקולד מריר, אספרסו, פרי בשל, אדמת יער
טעם: שוקלד מריר, אספרסו, פירות מיובשים, גוף מלא וחלק, סיומת ארוכה בטעם קפה אלכוהולי
בירה אלכסנדר בלאק
24 יח'
בארגז
נפח חבית
24 ליטר
מבשלת
אלכסנדר
330 מ"ל
7%
אלכוהול
ישראל
בירה אלכסנדר בלאק
אלכסנדר Black
פורטר
מראה: שחורה עם ברק אדום, ראש קצף בצבע קרם
אף: שוקולד מריר, אספרסו, פרי בשל, אדמת יער
טעם: שוקלד מריר, אספרסו, פירות מיובשים, גוף מלא וחלק, סיומת ארוכה בטעם קפה אלכוהולי