אלכסנדר Blonde
סגנון אייל בלגי
בירה אלכסנדר בלונד
מראה: זהובה, בהירה, ראש קצף לבן
אף: פרחים, דבש, אגסים, עשב קצור
טעם: מאוזנת להפליא עם נטייה כשותית, סיומת ארוכה, חלקה ויבשה עם כשותיות מעודנת ונעימה, בעלת גוף בינוני וגיזוז טבעי עדין, מאוד שתיה.
24 יח'
בארגז
נפח חבית
24 ליטר
מבשלת
אלכסנדר
330 מ"ל
5.3%
אלכוהול
ישראל
אלכסנדר Blonde
סגנון אייל בלגי
מראה: זהובה, בהירה, ראש קצף לבן
אף: פרחים, דבש, אגסים, עשב קצור
טעם: מאוזנת להפליא עם נטייה כשותית, סיומת ארוכה, חלקה ויבשה עם כשותיות מעודנת ונעימה, בעלת גוף בינוני וגיזוז טבעי עדין, מאוד שתיה.