אלכסנדר גרין
IPA
בירה אלכסנדר גרין
מראה: זהובה כתומה, ראש קצף בהיר
אף: פירותיות סוערת- אשכולית, גויאבה, מנגו, פסיפלורה ועוד פירות
טעם: מרירות אשכולותית מתקתקה, גוף מלא וחלק, סיומת ארוכה ומרירה
24 יח'
בארגז
נפח חבית
24 ליטר
מבשלת
אלכסנדר
330 מ"ל
6%
אלכוהול
ישראל
בירה אלכסנדר גרין
בירה אלכסנדר גרין
אלכסנדר גרין
IPA
מראה: זהובה כתומה, ראש קצף בהיר
אף: פירותיות סוערת- אשכולית, גויאבה, מנגו, פסיפלורה ועוד פירות
טעם: מרירות אשכולותית מתקתקה, גוף מלא וחלק, סיומת ארוכה ומרירה