סגנון אייל צרפתי
אלכסנדר AMBREE
בירה אלכסנדר ambree
בירה אלכסנדר ambree
מראה: ענברית, צלולה, ראש קצף off-white
אף: מאלט, קרמל, אדמת יער, תבלינים
טעם: מאוזנת עם מאלט בחזית, קרמל, תבלינים, טעמים קלויים משולבים במרירות מענגת, סיומת ארוכה ומורכבת, גוף מלא ובכל זאת יבשה, גיזוז טבעי עדין, מאוד שתיה
24 יח'
בארגז
נפח חבית
20 ליטר
מבשלת
אלכסנדר
330 מ"ל
5.7%
אלכוהול
ישראל
בירה אלכסנדר ambree
אלכסנדר AMBREE
סגנון אייל צרפתי
מראה: ענברית, צלולה, ראש קצף off-white
אף: מאלט, קרמל, אדמת יער, תבלינים
טעם: מאוזנת עם מאלט בחזית, קרמל, תבלינים, טעמים קלויים משולבים במרירות מענגת, סיומת ארוכה ומורכבת, גוף מלא ובכל זאת יבשה, גיזוז טבעי עדין, מאוד שתיה