בירה טוכר דונקל
בירת חיטה כהה ולא מסוננת, בסגנון באוורי מסורתי. בעלת גוף קל ומאוד חלקה לשתיה . קלאסית ואופיינת לאזור
טוכר דונקל
בירת חיטה כהה
טוכר דונקל
בירת חיטה כהה
בירת חיטה כהה ולא מסוננת, בסגנון באוורי מסורתי. בעלת גוף קל ומאוד חלקה לשתיה . קלאסית ואופיינת לאזור
בירה טוכר דונקל
בירה טוכר דונקל ארגז
12 יח'
בארגז
בירה טוכר דונקל חבית
נפח חבית
30 ליטר
בירה טוכר דונקל מבשלת טוכר
מבשלת
טוכר
בירה טוכר דונקל בקבוק
500 מ"ל
5.2%
אלכוהול
בירה טוכר דונקל גרמניה
גרמניה
בירה טוכר דונקל