הגשת מועמדות

(תכונות בולטות, מדוע הינך מתאים
לתפקיד וכל שעולה על רוחך)
שם / מקום עבודה / תפקיד / טלפון
שם העסק / משך העבודה / סיבת עזיבה / שם מנהל ישיר / טלפון / שם קולגה (מישהו שעבד איתך) / טלפון
דוגמא: תכשיטי מורן / שנה / מקום מגורים רחוק / משה לוי / 050-5555555 / אבי כהן / 052-6666666