*  *
 *  *
 *
 *  *
 *  *
 *  *
 *
 
 *
 *
 *
  
 
 
 *
 
 *
 
אנא תאר/י את שלוש התמונות המצ"ב , בתיאורך אנא תאר/י : מה התרחש קודם לתמונה , מי הם הדמויות בתמונה ומה הן משדרות , מה קרה לאחר שהתמונה צולמה .
 
 *
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 *
 
 
אנא דרג/י את המשימות הבאות מ 1 ל 10 – כאשר 1 היא המשימה הראשונה שאותה תבצע/י בהגיעך לעבודה בבוקר ו 10 היא המשימה האחרונה בסדר החשיבות :
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
 
 *
 
 
 *
 
 
 *